logo ipecon

O spoločnosti

Spoločnosť  IPECON, s.r.o. vznikla v roku 1992 ako zavŕšenie iniciatívy skupiny mladých ľudí technického zamerania ponúkať ucelené a vysoko sofistikované riešenia pre oblasť tepelných hospodárstiev. Realizácie mnohých zložitých a špecifických aplikácií s implementáciou nadštandardných požiadaviek zákazníkov nám umožnili postupný vývoj a rozširovanie služieb.
V súčasnosti poskytujeme našim zákazníkom riešenia pre optimalizovanú a efektívnu výrobu a dodávku tepla v komunálnej sfére aj v priemysle, automatické systémy riadenia tepelných celkov s integráciou do informačných systémov riadenia v reálnom čase a s nadväznosťou na podnikové výrobné systémy. Naše inovatívne riešenia a skúsenosti dokážeme úspešne aplikovať aj do výrobných a priemyselných procesov, a tým zabezpečiť našim zákazníkov optimalizáciu a zvýšenie efektivity ich podnikania.

Neustála snaha rozširovať a inovovať rozsah služieb viedla k vstupu do nového segmentu podnikania. Spoločnosť IPECON, s.r.o. sa stala zástupcom pre predaj a servis plechotvárniacich strojov renomovaného svetového výrobcu DURMAZLAR a postupne sme nadviazali spoluprácu s ďalšími výrobcami kvalitných nástrojov ROLLERI a MATRIX. Kvalita našich ponúkaných strojov a nástrojov a komplexnosť poskytovaných služieb nám umožňuje neustále napredovať a rozširovať okruh našich zákazníkov aj v oblasti strojárenstva.