logo ipecon

Politika kvality

Spokojnosť našich zákazníkov je našou najvyššou prioritou. Kvalita je prvá a základná úloha, za ktorej splnenie zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých výkonných a riadiacich miestach. Vysoká kvalita našich výrobkov, všetkých poskytovaných činností a komplexných služieb v oblasti tepelnej techniky, energetiky a strojárenstva sú predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvárajú predpoklad pre rozvoj zahraničných aktivít.

V záujme skvalitňovania služieb zákazníkom bol v našej spoločnosti vybudovaný systém manažérstva kvality. Procesy a systémy sú od roku 2005 certifikované firmou TŰV Rheinland, ktorá vydala certifikáty podľa ISO 9001:2000 (aktuálne ISO 9001:2008) pre systém manažérstva kvality v oblasti: Komplexná činnosť v automatizácii a riadení priemyselných procesov, inštalácia a servis riadiacich, komunikačných a informačných systémov, projektovanie, výroba a montáž tepelných zariadení.

Od roku 2014 je spoločnosť certifikovaná firmou LL-C aj podľa noriem ISO 14001:2004 (aktuálne 14001:2015) a OHSAS 18001:2007 v oblasti: Komplexná činnosť v automatizácii a riadení priemyselných procesov, vývoj, inštalácia a servis riadiacich, komunikačných a informačných systémov, projektovanie, výroba a montáž tepelných zariadení, nákup a predaj zariadení pre strojárenstvo a energetiku. 

Po zavedení certifikácie v oblasti enviromentálneho manažmentu a BOZP bol systém manažerstva transformovaný na Integrovaný manažérsky systém (IMS).

Jednou z najdôležitejších oblastí našej výroby, ktorá má významný podiel na celkovej kvalite našej produkcie, je oblasť zvárania, pre ktorú sme získali v roku 2005  TŰV- certifikát  DIN EN 729-2 a v roku 2008 sme boli certifikovaní podľa novej normy DIN EN ISO 3834-2.