logo ipecon

O spoločnosti

Spoločnosť  IPECON, s.r.o. vznikla v roku 1992 ako zavŕšenie iniciatívy skupiny mladých ľudí technického zamerania ponúkať ucelené a vysoko sofistikované riešenia pre oblasť tepelných hospodárstiev. Realizácie mnohých zložitých a špecifických aplikácií s implementáciou nadštandardných požiadaviek zákazníkov nám umožnili postupný vývoj a rozširovanie služieb.
V súčasnosti poskytujeme našim zákazníkom riešenia pre optimalizovanú a efektívnu výrobu a dodávku tepla v komunálnej sfére aj v priemysle, automatické systémy riadenia tepelných celkov s integráciou do informačných systémov riadenia v reálnom čase a s nadväznosťou na podnikové výrobné systémy. Naše inovatívne riešenia a skúsenosti dokážeme úspešne aplikovať aj do výrobných a priemyselných procesov, a tým zabezpečiť našim zákazníkov optimalizáciu a zvýšenie efektivity ich podnikania.

Neustála snaha rozširovať a inovovať rozsah služieb viedla k vstupu do nového segmentu podnikania. Spoločnosť IPECON, s.r.o. sa stala zástupcom pre predaj a servis plechotvárniacich strojov renomovaného svetového výrobcu DURMAZLAR a postupne sme nadviazali spoluprácu s ďalšími výrobcami kvalitných nástrojov ROLLERI a MATRIX. Kvalita našich ponúkaných strojov a nástrojov a komplexnosť poskytovaných služieb nám umožňuje neustále napredovať a rozširovať okruh našich zákazníkov aj v oblasti strojárenstva.

Všeobecné obchodné podmienky

Súčasťou všetkých zmlúv uzatvorených so spoločnosťou IPECON, s.r.o. sú všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP), ktoré sú aj neoddeliteľnou súčasťou všetkých ponúk, dohôd a objednávok na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb. Tieto VOP sú dostupné na: https://ipecon.sk/wp-content/uploads/2016/10/VOP_IPECON_v3.pdf

Žiadne iné obchodné podmienky zákazníkov nie sú s našimi VOP zlúčiteľné a pre spoločnosť IPECON, s.r.o. nie sú záväzné, pokiaľ táto skutočnosť nie je výslovne spoločnosťou IPECON, s.r.o. potvrdená v písomnej forme. Spoločnosť IPECON, s.r.o si vyhradzuje právo k vlastníctvu tovaru, pokiaľ jeho predajná cena a súvisiace poplatky nebudú plne uhradené.

Aktuálne platné VOP spoločnosti na stiahnutie vo formáte PDF nájdete nižšie.

VOP (ver.3 platná od 7.12.2018)

Všeobecné obchodné podmienky