logo ipecon

Ľudské zdroje

Hlavným potenciálom spoločnosti IPECON, s.r.o. sú skúsenosti a odborná kvalifikácia jej pracovníkov! 

V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva viac ako 50 pracovníkov v oblastiach: elektro projekcia, projekcia technologických celkov, vývoj hardvéru a softvéru, strojárska a elektrikárska výroba, predaj a inštalácia plechotvárniacich strojov a nástrojov, servis, administratíva a management. Kolektív našich pracovníkov sa s rozvojom spoločnosti neustále rozrastá o nových kvalifikovaných odborníkov. V ojedinelých prípadoch pri realizáciach aktivít nad rámec činnosti našej spoločnosti spolupracujeme so sieťou spoľahlivých a overených výrobno obchodných partnerov.

Každý náš zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov. Aktívny prístup zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti napomáha trvalému zlepšovanie systému manažérstva kvality. Riadenie aktivít spoločnosti v rámci projektov zabezpečujú vybraní pracovníci – projektoví manažéri. Projekcia, realizácia a servis sú hlavnými realizačnými procesmi spoločnosti. Manažéri spoločnosti spolupracujú vo svojich aktivitách so špecialistami v rámci projektovo orientovaných tímov.